Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

YSR_7422cropped

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Lojistik sektöründe artan uluslararası rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırarak onları ulusal ve uluslararası firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli Lojistik tasarımcıları olarak iş yaşamına hazırlamayı hedefler.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, hem küresel hem de yerel (ülkesel/bölgesel) anlamda Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı’nın yaygınlaşmaya başladığı 1980’li yıllardan itibaren önemli gelişmeler gösteren Lojistik sektörünün gereksinim duyduğu iki yabancı dil bilen, disiplinlerarası bilgi ve beceriye sahip, çok iyi derecede yetişmiş donanımlı insan kaynağını kazandırmayı amaçlamaktadır.
Programın eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Duyurular

 

Haberler